Past Editions

2023 EDITION: WOMEN’S HEALTH

The first edition of the Central and Eastern Europe Summit 2023 was dedicated to issues ranging from cardiovascular prevention, through conservative cardiology to interventional procedures. Such a thematic cross-section allowed both conservative and interventional cardiologists to become interested in issues related to the entire treatment path. The first edition was devoted in large part to women’s health, as well as issues related to the role of women in medicine. Recently, these topics had been very often discussed in the international arena.Robert Antoniak

Aleksander Araszkiewicz

Marta Bande

Shrilla Banerjee

Stanisław Bartuś

Monika Bąk-Sosnowska

Agata Bielecka-Dąbrowa

Anna Brzęk

Dorota Bujacz

Aaysha Cader

Jelena Čelutkienė

Alaide Chieffo

Dariusz Dudek

Tomasz Dybek

Sofie Gevaert

Marek Gierlotka

Robert Gil

Renata Główczyńska

Marek Grygier

Małgorzata Grzegorczyk

Martha Gulati

Michał Hawranek

Zenon Huczek

Bartosz Hudzik

Katarzyna  Iwaszkiewicz-Balsam

Joanna Jaroch

Marta Kałużna-Oleksy

Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Beata Karasińska

Eleni Kletsiou

Joanna Kopeć

Mila Kovacevic

Aleksandra Kudła-Uchwat

Wiktor Kuliczkowski

Vijay Kunadian

Marcin Kurzyna

Anna Kwiecień

Ekaterini Lambrinou

Jacek Legutko

Roman Leischik

Maciej Lesiak

Cecilia Linde

Angela Maas

Stephane Manzo-Silberman

Roxana Mehran

Erin D. Michos

Jacek Niedziela

Julio Nuñez

Agnieszka Olszanecka

Maksymilian Opolski

Renata Orłowska

Rebecca Ortega

Michael Papadakis

Valeria Paradies

Biljana Parapid

Radosław Parma

Anita Pikosz

Ewa Piotrowicz

Piotr Przybyłowski

Łukasz Pyka

Tomasz Roleder

Andrzej Rynkiewicz

Anna Sadowska-Segit

Antonia Sambola

Jolanta Siller-Matula

Anna Słowikowska

Janina Stępińska

Beata Tadla

Mariusz Tomaniak

Agnieszka Tycińska

Izabella Uchmanowicz

Christophe Vandenbriele

Jiri Vesely

Birgit Vogel

Adam Witkowski

Wojciech Wojakowski

October 14, 2023

ROOM  A

ROOM  B

09:00 – 10:15

Liderki w biznesie medycznym – wczoraj, dziś i jutro

sesja w języku polskim

Prowadzenie:
Aleksandra Kudła-Uchwat – Dyrektor ds. organizacji zarządzania i komunikacji wewnętrznej, Anmar

Panel:
Małgorzata Grzegorczyk – Group Learning & Development Manager, Adamed Pharma S.A.
Katarzyna Iwaszkiewicz-Balsam – Prezes Zarządu, Synoptis Pharma
Beata Karasińska – General Manager Central Eastern Europe & Israel, Baxter
Joanna Kopeć – Managing Director, Paul Hartmann
Anita Pikosz – Dyrektor ds Administracji, Uniwerstecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Komentarz:
Marta Kałużna-Oleksy, Agnieszka Tycińska, Michał Hawranek, Bartosz Hudzik

10:15 – 10:35

Center for women’s heart
Biljana Parapid

10:35 – 10:45

Coffee break

10:45 – 11:45

Networking session

Women in Cardiology: empowering women leaders and changing the women’s health

Session in collaboration with Women As One

Women As One

Join Women in Cardiology Symposium and Women as One at the Prevention & Intervention Central and Eastern Europe Summit 2023 to learn how to empower women physicians and allied professions to improve personal skills and to advance into leadership roles.

Moderators:
Shrilla Banerjee, Rebecca Ortega


Women and Cardiovascular Diseases – where are we and what is the future? (10’)
Vijay Kunadian

Mission and Vision of Women as One (10’)
Rebecca Ortega

Development at every stage of your career, what is the most important (10’)
Martha Gulati

Impact in Action: How to empower women? (10’)
Anna Sadowska-Segit (Medtronic)

How medical companies are inspiring women leaders (10’)
Marta Bande (Boston Scientific)

Panel discussion (10’)

11:45 – 11:55

Coffee break

11:55 – 13:10

Networking session

Women Leadership: development of personal and professional skills in the field of leadership in health care. Networking for all healthcare professionals

Join Women Leadership Symposium at the Prevention & Intervention Central and Eastern Europe Summit 2023 to learn how to empower women to improve personal skills and to advance into leadership positions in various medical and healthcare professions and to support more women physicians to work with industry.

Moderators:
Marta Kałużna-Oleksy, Michał Hawranek, Bartosz Hudzik


My way to career tips & tricks – cardiologist (8′)
Agnieszka Tycińska

My way to career tips & tricks – nurse (8′)
Izabella Uchmanowicz (ACNAP President)

My way to career tips & tricks – academic work (8′)
Anna Brzęk

My way to career tips & tricks – industry (8′)
Dorota Bujacz (Agencja Naukowo-Techniczna Symico)

How to inspire women to be leaders (8′)
Shrilla Banerjee

Panel discussion (35′)

13:10 – 13:20

Coffee break

13:20 – 14:30

Women’s Heart Health – differences?

Chair:
Martha Gulati (USA), Bartosz Hudzik (PL)

Panel:
Cecilia Linde (SE), Julio Nunez (ES), Piotr Przybyłowski (PL)


Global burden of cardiovascular disease in women (15’)
Martha Gulati (USA)

End-stage heart failure – mechanical circulatory support and heart transplantation – what have we learnt from sex differences (15’)
Piotr Przybyłowski (PL)

European perspective on disparities in cardiovascular care (15’)
Cecilia Linde (SE)

Panel discussion (25′)

Sponsored session (IVL)

Calcifications in modern medicine

Chair:
Aaysha Cader (UK)

Panel:
Aleksander Araszkiewicz (PL), Wiktor Kuliczkowski (PL), Michael Papadakis (UK)


Coronary calcium: pathophysiology and current concepts (10′)
Aaysha Cader (UK)

Pharmacological approach to calcium treatment (10′)
Michael Papadakis (UK)

Interventional methods of calcium treatment (10′)
Michał Hawranek (PL)

Coronary calcium – is there sex specific pattern? (10′)
Marta Kałużna-Oleksy (PL)

Panel discussion (30′)

14:30 – 15:30

Lunch

15:30 – 16:30

Secondary prevention of cardiovascular disease in women: closing the gap

Chair:
Anna Brzęk (PL), Roman Leischik (DE)

Panel:
Monika Bąk-Sosnowska (PL), Ewa Piotrowicz (PL), Izabella Uchmanowicz (PL)


Clinical prevention in cardiology diseases in women (10’)
Roman Leischik (DE)

Emotional self- regulation as an essential factor in the secondary prevention of cardiovascular diseases (10’)
Monika Bąk-Sosnowska (PL)

The role of physioprophylaxis in HF – Exercise and cardiac rehabilitation: do women need a different approach? (10’)
Anna Brzęk (PL)

Telemanagement in heart failure patients – ready to start! (10’)
Ewa Piotrowicz (PL)

Panel discussion (20’)

Cardiogenic Shock Centres – the way to success

Chair:
Marta Kałużna-Oleksy (PL), Birgit Vogel (USA)

Panel:
Michał Hawranek (PL), Wiktor Kuliczkowski (PL)


How to establish an effective Shock Team (15′)
Wiktor Kuliczkowski (PL)

The practical algorithm in cardiogenic shock – key elements (15′)
Agnieszka Tycińska (PL)

Complementary use of MCS? (15′)
Marek Gierlotka (PL)

Panel discussion (15′)

16:30 – 16:40

Coffee break

16:40 – 17:50

Cardiovascular health and cardiometabolic risk in women

Chair:
Martha Gulati (USA), Vijay Kunadian (UK)

Panel:
Agata Bielecka-Dąbrowa (PL), Angela Maas (NL), Erin D. Michos (USA), Agnieszka Olszanecka (PL)


Assessment and stratification of cardiometabolic risk in women (10′)
Bartosz Hudzik (PL)

Pregnancy and reproductive risk factors for cardiovascular disease in women (10′)
Erin D. Michos (USA)

Disparities in cardiovascular care and outcomes for women (10′)
Angela Maas (NL)

Current recommendations for menopausal hormone therapy and the relationship with CVD health outcomes and risks (10′)
Sofie Gevaert (BE)

Panel discussion (30′)

CHIP from the patient and operator perspective – does gender matter?

Chair:
Shrilla Banerjee (UK), Jolanta Siller-Matula (AT)

Panel:
Marta Kałużna-Oleksy (PL), Maksymilian Opolski (PL)


Disparities in referral for complex PCI including CTO (10′)
Maksymilian Opolski (PL)

MCS – are there any differences in procedure planning (10′)
Michał Hawranek (PL)

Building the CHIP fellowship for women interventionalist (10′)
Shrilla Banerjee (UK)

Panel discussion (30′)

17:50 – 18:00

Coffee break

18:00 – 19:10

Women in the cathlab

Chair:
Aaysha Cader (UK), Cecilia Linde (SE)

Panel:
Aleksander Araszkiewicz (PL), Stephane Manzo-Silberman (FR), Radosław Parma (PL), Jolanta Siller-Matula (AT)


Does sex matter in the cathlab? (10’)
Aleksander Araszkiewicz (PL)

Radiation safety – up to date solutions (10’)
Stephane Manzo-Silberman (FR)

Why it is important – consequences of radiation exposure (10’)
Radosław Parma (PL)

Antithrombotic periprocedural treatment (10’)
Jolanta Siller-Matula (AT)

Panel discussion (30′)

Coronary physiology and imaging in preventing MACE after intervention

Chair:
Michał Hawranek (PL), Vijay Kunadian (UK)

Panel:
Shrilla Banerjee (UK), Valeria Paradies (NL), Łukasz Pyka (PL)


Different patterns of CAD in women and men (10′)
Shrilla Banerjee (UK)

INOCA/ANOCA (10′)
Valeria Paradies (NL)

MINOCA (10′)
Vijay Kunadian (UK)

Multivessel PCI (10′)
Łukasz Pyka (PL)

Panel discussion (30′)

19:15 – 24:00

Welcome reception – Get together party

October 15, 2023

ROOM  A

ROOM  B

08:30 – 9:40

Interventional cardiology – women’s perspective

Chair:
Alaide Chieffo (IT), Michał Hawranek (PL), Jacek Legutko (PL)

Panel:
Shrilla Banerjee (UK), Marta Kałużna-Oleksy (PL), Mila Kovacevic (RS), Stephane Manzo-Silberman (FR), Radosław Parma (PL)


Sex differences in clinical presentation and procedural outcomes in chronic coronary syndromes, acute coronary syndromes, valvular diseases (10′)
Shrilla Banerjee (UK)

Sex specific issues in elective and urgent high-risk interventions (10′)
Alaide Chieffo (IT)

Big data and AI in cardiovascular care (10′)
Marek Gierlotka (PL)

Specific barriers for women presence and leadership in interventional cardiology (10′)
Roxana Mehran (USA)

Panel discussion (30′)

#GDMTworks in women

Chair:
Angela Maas (NL), Jolanta Siller-Matula (AT)

Panel:
Vijay Kunadian (UK), Erin D. Michos (USA), Janina Stępińska (PL)


Impact of sex and gender on the efficacy of antiplatelet therapy (12′)
Bartosz Hudzik (PL)

Anticoagulant therapy in women (12′)
Janina Stępińska (PL)

Review of lipid-lowering therapy in women from reproductive to postmenopausal years (12′)
Erin D. Michos (USA)

Panel discussion (20′)

9:40 – 9:50

Coffee break

9:50 – 11:00

Heart Failure in women – the sex gap

Chair:
Bartosz Hudzik (PL), Angela Maas (NL)

Panel:
Renata Główczyńska (PL), Izabella Uchmanowicz (PL)


Understand symptoms and risk factors (10′)
Ekaterini Lambrinou (CY)

Management of HFpEF – from medical therapy to intervention (10′)
Marta Kałużna-Oleksy (PL)

Different treatments strategy in men and women (invasive and noninvasive perspective) (10′)
Jelena Celutkiene (LT)

Panel discussion (30′)

Strategies for treating structural heart disease in women

Chair:
Alaide Chieffo (IT), Dariusz Dudek (PL), Adam Witkowski (PL)

Panel:
Anna Kwiecień (PL), Roxana Mehran (USA), Radosław Parma (PL)


Aortic interventions (10’)
Zenon Huczek (PL)

Mitral interventions (10’)
Roxana Mehran (USA)

Tricuspid interventions (10’)
Wojciech Wojakowski (PL)

LAAO (10’)
Marek Grygier (PL)

Panel discussion (30′)

11:00 – 11:10

Coffee break

11:10 – 12:20

Paying attention to the sex-related differences among patients hospitalized in the ICU

Chair:
Janina Stępińska (PL), Agnieszka Kapłon-Cieślicka (PL)

Panel:
Marta Kałużna-Oleksy (PL), Antonia Sambola (ES), Agnieszka Tycińska (PL), Christophe Vandenbriele (UK)


Management of patients after OHCA (10′)
Antonia Sambola (ES)

Management in the AHF (10′)
Agnieszka Tycińska (PL)

Management in CS, with special attention to the qualifications, types of MCS, and outcome (10′)
Christophe Vandenbriele (UK)

The underrepresentation of women in cardiovascular disease trials (10′)
Birgit Vogel (USA)

Panel discussion (30′)

Cardiovascular disease in women: understanding symptoms, risk factors, and management strategies

Chair:
Eleni Kletsiou (GR), Vijay Kunadian (UK)

Panel:
Aaysha Cader (UK), Marcin Kurzyna (PL), Ekaterini Lambrinou (CY), Valeria Paradies (NL)


Novel approaches in the prevention and management of cardiovascular disease in women (10′)
Izabella Uchmanowicz (PL)

Identifying and addressing unique risk factors for heart failure in women (10′)
Renata Główczyńska (PL)

The role of psychosocial factors in the development and progression of cardiovascular disease in women (10′)
Eleni Kletsiou (GR)

Developing personalized approaches to cardiovascular disease prevention and treatment in women (10′)
Ekaterini Lambrinou (CY)

Panel discussion (30′)

12:20 – 13:20

Lunch

13:20 – 14:30

Cardiogenic shock – in search of the optimal moment for MCS

Chair:
Marta Kałużna-Oleksy (PL), Wiktor Kuliczkowski (PL)

Panel:
Alaide Chieffo (IT), Agnieszka Tycińska (PL), Christophe Vandenbriele (UK), Birgit Vogel (USA)


SCAI shock stages – do we know when MCS should help (10’)
Birgit Vogel (USA)

Prevention of Cardiogenic shock – the idea of unloading the left ventricle (10’)
Agnieszka Tycińska (PL)

Future perspectives for MCS in Cardiogenic Shock (10’)
Christophe Vandenbriele (UK)

Polish perspective on MCS (10’)
Robert Gil (PL)

Panel discussion (30’)

Women’s aspects in 2023 ESC Guidelines

Chair:
Cecilia Linde (SE), Roxana Mehran (USA)

Panel:
Anna Brzęk (PL), Michał Hawranek (PL), Bartosz Hudzik (PL), Izabella Uchmanowicz (PL)


Acute coronary syndromes
Vijay Kunadian (UK)

Cardiomyopathies
Agata Bielecka-Dąbrowa (PL)

Endocarditis
Jacek Niedziela (PL)

Cardiovascular disease and diabetes
Maciej Lesiak (PL)

Heart Failure
Jelena Celutkiene (LT)

14:30 – 14:40

Coffee break

14:40 – 15:40

Cardiac imaging – what is the future?

Chair:
Stephane Manzo-Silberman (FR)

Panel:
Mariusz Tomaniak (PL)


Application of CMR for invasive procedures (10’)
Robert Antoniak (PL)

Sex-guided qualification for invasive procedures (10’)
Stephane Manzo-Silberman (FR)

Intravascular imaging – sex-specific features (10’)
Tomasz Roleder (PL)

Functional assessment of coronary tree (10’)
Stanisław Bartuś (PL)

Panel discussion (20′)

Sponsored session SANOFI

Acute Coronary Syndromes where we are and what is the future?

Chair:
Marta Kałużna-Oleksy (PL), Jiri Vesely (CZ)

Panel:
Michał Hawranek (PL), Mila Kovacevic (RS), Jolanta Siller-Matula (AT)


Primary and secondary prevention of ACS – sex differences (15’)
Jiri Vesely (CZ)

Complex ACS management the place of lipid lowering therapy and rehabilitation – ACS forum like an experience exchange platform (15’)
Marta Kałużna-Oleksy (PL)

Invasive and non-invasive treatment strategy of ACS – does the sex play a role? (15’)
Michał Hawranek (PL)

SCAD – risk factors and management (15’)
Mila Kovacevic (RS)

15:45 – 16:45

Zdrowie sercowo-naczyniowe kobiety – spojrzenie okiem mężczyzny i nie tylko

Prowadzenie:
Anna Brzęk, Marta Kałużna-Oleksy, Agnieszka Tycińska, Izabella Uchmanowicz

Panel:
Joanna Jaroch, Agnieszka Olszanecka, Anna Słowikowska


Panie i Panowie! Czas na zarządzanie własnym zdrowiem! – pogodzenie prewencji i interwencji u kobiet i mężczyzn (15’)
Anna Słowikowska

Nadciśnienie tętnicze – od historii do teraźniejszości – a gdzie w tym wszystkim kobieta? (15′)
Andrzej Rynkiewicz

Panel dyskusyjny

17:00 – 18:00

Pacjent w centrum: „Czy kobiety chorują inaczej? – choroby sercowo-naczyniowe u kobiet – doświadczenia pacjentów”

Prowadzenie:
Marta Sułkowska

Panel:
Katarzyna Abgarowicz, Michał Adamski, Anita Pietruszczak, Marcin Ruciński, Agnieszka Wołczenko

Komentarz:
Anna Brzęk, Michał Hawranek, Bartosz Hudzik, Marta Kałużna-Oleksy, Agnieszka Tycińska, Izabella Uchmanowicz

Zobacz film

„Czy kobiety chorują inaczej? – choroby sercowo-naczyniowe u kobiet – doświadczenia pacjentów”

Prowadzenie:
Marta Sułkowska

Panel:
Katarzyna Abgarowicz, Michał Adamski, Anita Pietruszczak, Marcin Ruciński, Agnieszka Wołczenko

Komentarz:
Anna Brzęk, Michał Hawranek, Bartosz Hudzik, Marta Kałużna-Oleksy, Agnieszka Tycińska, Izabella Uchmanowicz

Patronage

Diamond Sponsor

PrevInterv2023 Partners

Gold Sponsor

PrevInterv2023 Partners

Silver Sponsor

Partners

Media Patronage

  • Prevention & Intervention 2023 OIL
  • Prewencja i Interwencja 2023 MedTech POLMED konferencja kardiologiczna
  • Prevention & Intervention 2023 Infarma

W sondażach kobiety bardziej obawiają się raka piersi, tymczasem częściej umierają na choroby serca – alarmują eksperci.

– To u kobiet, a nie u mężczyzn jest większa śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych – zaznaczył kardiolog Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach prof. Bartosz Hudzik w trakcie spotkania z dziennikarzami w przeddzień konferencji poświęconej zdrowiu kobiet.

Rozpoczęta w sobotę dwudniowa konferencja międzynarodowa Prevention & Intervention jest pierwszym takim wydarzeniem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – w całości poświęconym zdrowiu kobiet oraz karierze kobiet w medycynie. Uczestniczą w nim wpływowe kobiety światowej kardiologii – z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Konferencja otrzymała również patronat największej amerykańskiej organizacji wspierającej kobiety w medycynie – Women as One.

Specjaliści przyznają, że choroby sercowo-naczyniowe, w tym szczególnie zawały serca, częściej wciąż kojarzone są z mężczyznami. Tymczasem kobiety bardziej są zagrożone zgonem z tego powodu aniżeli mężczyźni. – Główna różnica między płciami jest taka, że kobiety umierają na choroby serca o 10-15 lat później – zwróciła uwagę kardiolog interwencyjny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr Marta Kałużna-Oleksy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca.

Z danych przedstawionych przez specjalistów w trakcie konferencji prasowej wynika, że choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną śmiertelności u kobiet i występują siedem razy częściej niż nowotwór piersi. Jednak niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę. – W jednym z sondaży dwie trzecie kobiet wskazało na raka piersi jako główne zagrożenie zdrowotne, a tylko jedna czwarta wymieniła choroby sercowo-naczyniowe – powiedział prof. Bartosz Hudzik.

Według specjalistów kobiety są mniej narażone na choroby sercowo-naczyniowe niż mężczyźni, ale do okresu menopauzy. I pod warunkiem, że nie palą papierosów i nie cierpią na schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca. Nie mogą również wykazywać zaburzeń metabolicznych, na przykład podwyższonego cholesterolu i trójglicerydów, zbyt dużego stężenia glukozy we krwi oraz nadciśnienia tętniczego.

– Wszystkie te czynniki zwiększają u kobiet ryzyko zawału i udaru mózgu – przekonywał prof. Bartosz Hudzik. Dodał, że źle rokują powikłania ciąży, takie jak cukrzyca ciążowa, nadciśnienie oraz zaburzenia metaboliczne, w tym podwyższony poziom lipidów (cholesterolu i trójglicerydów). Niekorzystny jest przedwczesny poród oraz inne zaburzenia w przebiegu ciąży.

Prof. Hudzik uważa, że kobiety z powikłaniami ciąży w okresie trzech miesięcy po porodzie powinny być poddane badaniom w kierunku schorzeń i zaburzeń zwiększających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zagrożenie tymi schorzeniami może być u kobiet z powikłaniami ciąży dwu- a nawet czterokrotnie większe.

Zagrożenie chorobami sercowo-naczyniowymi u kobiet zwiększa także przedwczesna menopauza, na przykład w pierwszych latach po przekroczeniu 40. roku życia. Wynika to z tego, że spada poziom estrogenów chroniących przed zawałami i udarami mózgu.

– Leczenie prewencyjne i zabiegowe jest skuteczne tak u mężczyzn, jak i u kobiet, trzeba je tylko w porę zastosować – zapewniał specjalista. Z tym jest kłopot, gdyż kobiety często lekceważą zagrożenie chorobami kardiologicznymi i zbyt późno zgłaszają się do lekarza.

– Interwencja w zawale serca polegająca na wykonaniu zabiegu kardiologii interwencyjnej poprawia przeżycie niezależnie od płci – wskazał dr hab. Michał Hawranek, kierownik Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej Śląskiego Centrum Chorób Serca. Dodał jednak, że bardzo ważne jest jak najszybsze wykonanie takiego zabiegu, a u kobiet częściej jest on wykonywany później w porównaniu do mężczyzn. – Panie później myślą o tym, żeby się zgłosić do lekarza lub wezwać pomoc – zaznaczył.

Zgodnie z danymi z Walii, zastosowanie u kobiet takiego samego leczenia zawału serca jak u mężczyzn pozwoliłoby w tym kraju na uratowanie życia ponad 8 tys. kobiet rocznie. Kobiety jednak rzadziej niż mężczyźni otrzymują odpowiednie zalecane leczenia, co wpływa na gorsze rokowanie i zwiększa śmiertelność.

Wyniki leczenia kardiologicznego w znacznym stopniu zależą także od tego, jak pacjent stosuje się do zaleceń lekarskich, bez względu na płeć – przekonywał dr hab. Michał Hawranek. Poza odpowiednim leczeniem ważne jest zażywanie zaleconych leków oraz przestrzeganie odpowiedniego stylu życia. – Właściwa kontrola ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu we krwi może dać nawet lepsze efekty – powiedział.

mp.pl


W sondażach kobiety bardziej obawiają się raka piersi, tymczasem częściej umierają na choroby serca – alarmują eksperci.

http://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/aktualnosci/333636,kobiety-boja-sie-raka-a-umieraja-na-serca

rmf24.pl


Choroby serca u kobiet. “Mniejsza czujność lekarzy i samych pań”

http://www.rmf24.pl/aktualnosci/news-choroby-serca-u-kobiet-mniejsza-czujnosc-lekarzy-i-samych-pa,nId,7083109

kobieta.onet.pl


Kobiety nie obawiają się tego schorzenia — i to błąd. “Później myślą o tym, żeby wezwać pomoc”

http://kobieta.onet.pl/wiadomosci/kobiety-bagatelizuja-ten-problem-ze-zdrowiem-to-blad/mv60w06

kobieta.rp.pl


Choroby układu krążenia czy rak piersi? Co stanowi większe zagrożenie dla kobiet

http://kobieta.rp.pl/zdrowie/art39273711-choroby-ukladu-krazenia-czy-rak-piersi-co-stanowi-wieksze-zagrozenie-dla-kobiet

deon.pl


Eksperci: Kobiety bardziej obawiają się raka piersi, częściej jednak umierają na choroby serca.

http://deon.pl/inteligentne-zycie/eksperci-kobiety-bardziej-obawiaja-sie-raka-piersi-czesciej-jednak-umieraja-na-choroby-serca,2639549

pulsmedycyny.pl


Kobietom trudniej zrobić karierę w kardiologii? W zarządzie PTK pierwszy raz w historii zasiada pielęgniarka

http://pulsmedycyny.pl/kobietom-trudniej-zrobic-kariere-w-kardiologii-w-zarzadzie-ptk-pierwszy-raz-w-historii-zasiada-pielegniarka-1198101

zdrowie.dziennik.pl


Kobiety bardziej obawiają się raka piersi, a częściej umierają na CHOROBY SERCA

http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/9322038,kobiety-czesciej-choruja-na-choroby-serca-naczyniowo-sercowe.html

politykazdrowotna.com


Kobiety bardziej obawiają się raka piersi, tymczasem częściej umierają na choroby serca

http://politykazdrowotna.com/artykul/kobiety-bardziej-obawiaja/1186395

dzienniknaukowy.pl


W dniach 14-15 października 2023 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja Prevention & Intervention. Kardiolodzy z całego świata podyskutują na temat aktualnej wiedzy medycznej w zakresie skutecznego zapobiegania i efektywnego leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

http://dzienniknaukowy.pl/nauka-w-polsce/konferencja-prevention–intervention-juz-14-15102023-w-warszawie

zdrowie.co.pl


Choroby układu krążenia czy rak piersi? Co stanowi większe zagrożenie dla kobiet

http://zdrowie.co.pl/choroby-ukladu-krazenia-czy-rak-piersi-co-stanowi-wieksze-zagrozenie-dla-kobiet-4163437.html

portal.abczdrowie.pl


Zabija Polki. Chorują po cichu, mają więcej czynników ryzyka

http://portal.abczdrowie.pl/zabijaja-polki-choruja-po-cichu-maja-wiecej-czynnikow-ryzyka

mp.pl


Konferencja Prevention & Intervention już 14-15.10.2023 w Warszawie!

http://www.mp.pl/kurier/332539,konferencja-prevention-intervention-juz-14-15102023-w-warszawie

i.pl


To nie rak piersi najczęściej zabija kobiety. Umierają, bo lekceważą objawy. Rozpoznaj chorobę i zgłoś się do lekarza zanim będzie za późno.

http://i.pl/to-nie-rak-piersi-najczesciej-zabija-kobiety-umieraja-bo-lekcewaza-objawy-rozpoznaj-chorobe-i-zglos-sie-do-lekarza-zanim-bedzie/ar/c14-17982451

pomorska.pl


To nie rak piersi najczęściej zabija kobiety. Umierają, bo lekceważą objawy. Rozpoznaj chorobę i zgłoś się do lekarza zanim będzie za późno.

http://pomorska.pl/to-nie-rak-piersi-najczesciej-zabija-kobiety-umieraja-bo-lekcewaza-objawy-rozpoznaj-chorobe-i-zglos-sie-do-lekarza-zanim-bedzie/ar/c14-17982451

kobieta.rp.pl


Żadne „przekwitanie”, tylko „drabina kobiecego rozwoju”. Mało znane fakty na temat menopauzy

http://kobieta.rp.pl/zdrowie/art39285541-zadne-przekwitanie-tylko-drabina-kobiecego-rozwoju-malo-znane-fakty-na-temat-menopauzy

gloswielkopolski.pl


To nie rak piersi najczęściej zabija kobiety. Umierają, bo lekceważą objawy. Rozpoznaj chorobę i zgłoś się do lekarza zanim będzie za późno.

http://gloswielkopolski.pl/to-nie-rak-piersi-najczesciej-zabija-kobiety-umieraja-bo-lekcewaza-objawy-rozpoznaj-chorobe-i-zglos-sie-do-lekarza-zanim-bedzie/ar/c14-17982451

portalsamorzadowy.pl


W sondażach kobiety bardziej obawiają się raka piersi, tymczasem częściej umierają na choroby serca – alarmują eksperci. Od soboty w Warszawie trwa konferencja poświęcona zdrowiu kobiet.

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/eksperci-kobiety-bardziej-obawiaja-sie-raka-piersi-tymczasem-czesciej-umieraja-na-choroby-serca,496594.html

tvrepublika.pl


Kobiety bardziej obawiają się raka piersi, tymczasem częściej umierają na choroby serca!

http://tvrepublika.pl/Kobiety-bardziej-obawiaja-sie-raka-piersi-tymczasem-czesciej-umieraja-na-choroby-serca,151572.html

radio.opole.pl


Eksperci: kobiety bardziej obawiają się raka piersi, tymczasem…

http://radio.opole.pl/104,756081,eksperci-kobiety-bardziej-obawiaja-sie-raka-pier

warszawa.tvp.pl


Kobiety bardziej obawiają się raka piersi. Tymczasem częściej umierają na choroby serca

http://warszawa.tvp.pl/73421662/kobiety-bardziej-obawiaja-sie-raka-piersi-tymczasem-czesciej-umieraja-na-choroby-serca

pacjenci.pl


Kobiety boją się raka piersi, a umierają na serce. Zawał mylony z refluksem

http://pacjenci.pl/kobiety-boja-sie-raka-a-umieraja-na-serca-an-as-141023

medicalpress.pl


Sercowe: prewencja i interwencje. Konferencja Prevention & Intervention już 14-15.10.2023 w Warszawie!

http://medicalpress.pl/rynek/sercowe-prewencja-i-interwencje-konferencja-prevention-intervention-ju-14-15102023-w-warszawie_BNvYX5gALe/